Chủ tịch Hà Nội thị sát, chỉ đạo phương án thông xe "luồng xanh" nhanh nhất

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo phương án thông xe “luồng xanh” quá cảnh nhanh nhất.
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo phương án thông xe “luồng xanh” quá cảnh nhanh nhất.
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo phương án thông xe “luồng xanh” quá cảnh nhanh nhất.
Lên top