Chủ tịch Hà Nội: Phải nêu đích danh cán bộ cố tình 'om' hồ sơ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.