Chủ tịch Hà Nội: Không ồ ạt thay trưởng công an xã bằng công an chính quy

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM