Chủ tịch Hà Nội đề nghị giữ tên “Bưu điện Hà Nội”

Bưu điện Hà Nội bị đổi tên thành VNPT Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Bưu điện Hà Nội bị đổi tên thành VNPT Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Bưu điện Hà Nội bị đổi tên thành VNPT Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Lên top