Chủ tịch Hà Nội chia sẻ cách chống dịch với 40 thành phố trên thế giới

Ảnh: Nguyễn Hiển
Ảnh: Nguyễn Hiển
Ảnh: Nguyễn Hiển
Lên top