Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo

Nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội) đưa hàng từ thiện ra ngoài. Ảnh: Nguyễn Long.
Nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội) đưa hàng từ thiện ra ngoài. Ảnh: Nguyễn Long.
Nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội) đưa hàng từ thiện ra ngoài. Ảnh: Nguyễn Long.
Lên top