Chủ tịch Đồng Nai đề nghị công an xử nghiêm vi phạm phòng chống COVID-19

Cách ly tập trung tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Cách ly tập trung tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Cách ly tập trung tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top