Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Đà Nẵng: “Không có chuyện tổ văn hóa 80-90% mà số lượng vụ ma túy nhiều thế“