Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo xử lý nghiêm điểm giữ xe của 2 bệnh viện thu sai quy định

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau giá giữ xe cao hơn quy định được đề nghị xử lý
Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau giá giữ xe cao hơn quy định được đề nghị xử lý
Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau giá giữ xe cao hơn quy định được đề nghị xử lý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top