Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo xác minh thông tin 300 thai nhi trong bãi rác

Phân loại rác tại Nhà máy xử lý rác Thành phố Cà Mau
Phân loại rác tại Nhà máy xử lý rác Thành phố Cà Mau
Phân loại rác tại Nhà máy xử lý rác Thành phố Cà Mau
Lên top