Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo nóng khắc phục sạt lở đê biển trước mùa mưa bão

Ảnh hưởng nắng nóng, khô hạn nhiều đoạn đường giao thông tại Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Ảnh hưởng nắng nóng, khô hạn nhiều đoạn đường giao thông tại Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Ảnh hưởng nắng nóng, khô hạn nhiều đoạn đường giao thông tại Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top