Chủ tịch Bình Định: Chủ động phòng chống để tránh thiệt hại do bão số 5

Chủ tịch Bình Định kiểm tra đập dâng Nha Phu. Ảnh: N.T
Chủ tịch Bình Định kiểm tra đập dâng Nha Phu. Ảnh: N.T
Chủ tịch Bình Định kiểm tra đập dâng Nha Phu. Ảnh: N.T
Lên top