Chủ tịch Bắc Giang: Đừng quá lo lắng nhiều F0, đó là lúc dịch "giãy chết"

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương. Ảnh: Báo Bắc Giang
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương. Ảnh: Báo Bắc Giang
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương. Ảnh: Báo Bắc Giang
Lên top