Chủ tàu kêu vắng khách, khách than khó đặt tàu

Du khách tàu lưu trú chuẩn bị bữa ăn trưa trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách tàu lưu trú chuẩn bị bữa ăn trưa trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách tàu lưu trú chuẩn bị bữa ăn trưa trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top