Chủ tàu cá ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm: “Nếu được hỗ trợ, tôi sẽ kiện Trung Quốc“

Chị Huỳnh Thị Như Hoa – chủ tàu cá ĐNa 90152: “Nếu được nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn thủ tục pháp lý, tôi sẽ kiện Trung Quốc để đòi bồi thường thiệt hại”.
Chị Huỳnh Thị Như Hoa – chủ tàu cá ĐNa 90152: “Nếu được nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn thủ tục pháp lý, tôi sẽ kiện Trung Quốc để đòi bồi thường thiệt hại”.
Chị Huỳnh Thị Như Hoa – chủ tàu cá ĐNa 90152: “Nếu được nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn thủ tục pháp lý, tôi sẽ kiện Trung Quốc để đòi bồi thường thiệt hại”.
Lên top