Chủ shop quần áo đến nhà người lao công xin lỗi vì “trẻ người non dạ”

Bà Dương Hoa. Ảnh: NV.
Bà Dương Hoa. Ảnh: NV.
Bà Dương Hoa. Ảnh: NV.
Lên top