Chủ quán bún dương tính SARS-CoV-2, Đà Nẵng phát thông báo khẩn

Lên top