Chủ nhân số lượng "khủng" khẩu trang y tế phế liệu tại TPHCM nói gì?

Số khẩu trang y tế phế liệu vừa được phát hiện.
Số khẩu trang y tế phế liệu vừa được phát hiện.
Số khẩu trang y tế phế liệu vừa được phát hiện.
Lên top