Chủ nhân Facebook đưa “liệt sĩ sống” trở về sau 39 năm mất tin là ai?

Anh Nguyễn Nhật Dũng - chủ nhân Facebook "Nhật Dũng" (phía phải) - cùng "liệt sĩ sống" Phạm Văn Bình.
Anh Nguyễn Nhật Dũng - chủ nhân Facebook "Nhật Dũng" (phía phải) - cùng "liệt sĩ sống" Phạm Văn Bình.
Anh Nguyễn Nhật Dũng - chủ nhân Facebook "Nhật Dũng" (phía phải) - cùng "liệt sĩ sống" Phạm Văn Bình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top