Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chủ nhà nói gì về việc sản xuất thuốc ung thư giả trên mảnh đất cho thuê