Chủ nhà nói gì về việc sản xuất thuốc ung thư giả trên mảnh đất cho thuê