Chủ homestay ở Bình Thuận bị xử phạt vì không khai báo người về từ TPHCM

Chủ Homestay Phố Đá ở Bình Thuận bị xử phạt vì vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: N.L.
Chủ Homestay Phố Đá ở Bình Thuận bị xử phạt vì vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: N.L.
Chủ Homestay Phố Đá ở Bình Thuận bị xử phạt vì vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: N.L.
Lên top