Chủ dự án vắng trong vụ kiện đòi đất nền, hàng trăm người dân bức xúc

Nhiều khách hàng đã đặt cọc đến 95% tiền hợp đồng tại dự án của Bách Đạt An nhưng đến nay chủ đầu tư và đơn vị phân phối cùng đưa nhau ra toà. Ảnh: VG
Nhiều khách hàng đã đặt cọc đến 95% tiền hợp đồng tại dự án của Bách Đạt An nhưng đến nay chủ đầu tư và đơn vị phân phối cùng đưa nhau ra toà. Ảnh: VG
Nhiều khách hàng đã đặt cọc đến 95% tiền hợp đồng tại dự án của Bách Đạt An nhưng đến nay chủ đầu tư và đơn vị phân phối cùng đưa nhau ra toà. Ảnh: VG
Lên top