Chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm ở khu vực Nam Bộ

Các tỉnh Nam Bộ cần chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm. Nguồn: NCHMF
Các tỉnh Nam Bộ cần chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm. Nguồn: NCHMF
Các tỉnh Nam Bộ cần chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm. Nguồn: NCHMF
Lên top