Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại kỷ lục kèm sóng lớn trên biển

Cơ quan phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với đợt rét đậm, rét hại. Ảnh: TTXVN
Cơ quan phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với đợt rét đậm, rét hại. Ảnh: TTXVN
Cơ quan phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với đợt rét đậm, rét hại. Ảnh: TTXVN
Lên top