Chủ động ứng phó với đợt rét hại đầu tiên, có khả năng xảy ra băng giá

Hồi tháng 6.2020, Sapa đã xảy ra đợt rét đậm, rét hại bất thường. Ảnh: Lưu Minh Hải
Hồi tháng 6.2020, Sapa đã xảy ra đợt rét đậm, rét hại bất thường. Ảnh: Lưu Minh Hải
Hồi tháng 6.2020, Sapa đã xảy ra đợt rét đậm, rét hại bất thường. Ảnh: Lưu Minh Hải
Lên top