Chủ động ứng phó hiệu quả với hạn hán, xâm nhập mặn

Dự báo năm 2021 hạn hán và xâm nhập mặn có thể xảy ra gay gắt tại miền Trung, Tây Nguyên và ĐBSCL. Ảnh: PCTT
Dự báo năm 2021 hạn hán và xâm nhập mặn có thể xảy ra gay gắt tại miền Trung, Tây Nguyên và ĐBSCL. Ảnh: PCTT
Dự báo năm 2021 hạn hán và xâm nhập mặn có thể xảy ra gay gắt tại miền Trung, Tây Nguyên và ĐBSCL. Ảnh: PCTT
Lên top