Chủ động thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã hội

Cán bộ Bưu điện chi trả lương hưu cho người dân trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: H.A
Cán bộ Bưu điện chi trả lương hưu cho người dân trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: H.A
Cán bộ Bưu điện chi trả lương hưu cho người dân trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: H.A
Lên top