Chủ động phòng dịch COVID-19, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH

Cán bộ BHXH Việt Nam tuyên truyền chính sách BHXH tới người dân. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ BHXH Việt Nam tuyên truyền chính sách BHXH tới người dân. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ BHXH Việt Nam tuyên truyền chính sách BHXH tới người dân. Ảnh: Hà Anh
Lên top