Chủ động phòng chống hạn, mặn ngay từ đầu năm

Nông dân Bạc Liêu xuống giống lúa đông xuân muôn. Ảnh: Nhật Hồ
Nông dân Bạc Liêu xuống giống lúa đông xuân muôn. Ảnh: Nhật Hồ
Nông dân Bạc Liêu xuống giống lúa đông xuân muôn. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top