Chủ động lương thực, thực phẩm ứng phó với bão số 2 Sinlaku

Vị trí và hướng đi của bão số 2 Silaku. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 2 Silaku. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 2 Silaku. Nguồn: NCHMF
Lên top