Chủ động để học sinh được khai giảng an toàn trước 2 áp thấp nhiệt đới

2 áp thấp nhiệt đới nối đuôi nhau vào đất liền, cần khẩn trương ứng phó. Ảnh: NCHMF
2 áp thấp nhiệt đới nối đuôi nhau vào đất liền, cần khẩn trương ứng phó. Ảnh: NCHMF
2 áp thấp nhiệt đới nối đuôi nhau vào đất liền, cần khẩn trương ứng phó. Ảnh: NCHMF
Lên top