Chủ động các phương án đảm bảo giao thông, dẫn đoàn phục vụ Đại hội XIII

Lực lượng CSGT dẫn đoàn đại biểu Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: M.H.
Lực lượng CSGT dẫn đoàn đại biểu Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: M.H.
Lực lượng CSGT dẫn đoàn đại biểu Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: M.H.
Lên top