Chủ đầu tư xây tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam tự nguyện tháo dỡ vào đầu tháng 3.2018

Tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam trên đỉnh Núi Sam. (Ảnh: Thanh Mai)
Tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam trên đỉnh Núi Sam. (Ảnh: Thanh Mai)
Tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam trên đỉnh Núi Sam. (Ảnh: Thanh Mai)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM