Chủ đầu tư lên tiếng về kè suối Nậm La chậm tiến độ: "Làm ngay đường cho dân"

Đường vào bản Cọ đang được gấp rút hoàn thiện, giúp người dân thuận lợi hơn khi qua tuyến đường này. Ảnh: MT.
Đường vào bản Cọ đang được gấp rút hoàn thiện, giúp người dân thuận lợi hơn khi qua tuyến đường này. Ảnh: MT.