Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

GIAO RỪNG CHO DOANH NGHIỆP, 140HA BỊ PHÁ TRẮNG:

Chủ đầu tư đổ lỗi lâm tặc

Khoảng 140ha rừng có chức năng che chắn thiên tai, bão cát cho hàng ngàn hộ dân bất ngờ bị phá trắng. Ảnh: P.V
Khoảng 140ha rừng có chức năng che chắn thiên tai, bão cát cho hàng ngàn hộ dân bất ngờ bị phá trắng. Ảnh: P.V
Khoảng 140ha rừng có chức năng che chắn thiên tai, bão cát cho hàng ngàn hộ dân bất ngờ bị phá trắng. Ảnh: P.V
Lên top