Chủ các cửa hàng photocopy “giận dữ” với quy định đóng cửa 3 ngày

Chủ quán photo trên đường Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội).
Chủ quán photo trên đường Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội).
Chủ quán photo trên đường Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội).