Chốt sổ bảo hiểm hưởng một lần: Lợi trước mắt, thiệt lâu dài

Rất nhiều người đến chốt sổ BHXH để hưởng một lần dù chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm theo quy định. Ảnh: Nhật Hồ
Rất nhiều người đến chốt sổ BHXH để hưởng một lần dù chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm theo quy định. Ảnh: Nhật Hồ
Rất nhiều người đến chốt sổ BHXH để hưởng một lần dù chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm theo quy định. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top