Chốt phương án giảm giá thu phí BOT Quốc lộ 26

Sau khi chốt phương án giảm giá, chủ đầu tư sẽ sớm  thu phí BOT Quốc lộ 26. Ảnh: HL
Sau khi chốt phương án giảm giá, chủ đầu tư sẽ sớm thu phí BOT Quốc lộ 26. Ảnh: HL
Sau khi chốt phương án giảm giá, chủ đầu tư sẽ sớm thu phí BOT Quốc lộ 26. Ảnh: HL
Lên top