Chốt ngày kết thúc vụ "tự ý phá rào Quốc lộ 1" ở Bắc Giang

Ông Đặng Đình Quang - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ I.5.
Ông Đặng Đình Quang - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ I.5.
Ông Đặng Đình Quang - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ I.5.