Chốt chặn phòng dịch COVID-19 bên sông Sê Pôn

Lực lượng chức năng kiểm tra bên bờ sông Sê Pôn, ngăn chặn người dân có ý định xuất cảnh trái phép sang Lào. Ảnh: Hưng Thơ
Lực lượng chức năng kiểm tra bên bờ sông Sê Pôn, ngăn chặn người dân có ý định xuất cảnh trái phép sang Lào. Ảnh: Hưng Thơ
Lực lượng chức năng kiểm tra bên bờ sông Sê Pôn, ngăn chặn người dân có ý định xuất cảnh trái phép sang Lào. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top