Chồng và con của bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương đều dương tính

Thành phố Hải Dương xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 là hai bố con cùng nhà - ảnh N.H
Thành phố Hải Dương xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 là hai bố con cùng nhà - ảnh N.H
Thành phố Hải Dương xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 là hai bố con cùng nhà - ảnh N.H
Lên top