Chống đối tổ kiểm soát dịch COVID-19, một đối tượng bị khởi tố

Lên top