Chống dịch kém hiệu quả, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên bị khiển trách

Ông Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Tân Uyên - bị thi hành kỷ luật bằng hình thức "khiển trách". Ảnh: Đình Trọng
Ông Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Tân Uyên - bị thi hành kỷ luật bằng hình thức "khiển trách". Ảnh: Đình Trọng
Ông Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Tân Uyên - bị thi hành kỷ luật bằng hình thức "khiển trách". Ảnh: Đình Trọng
Lên top