Chống dịch COVID-19 “sớm hơn một bước, cao hơn một cấp”

Quảng Bình phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng 92% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng 92% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng 92% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top