Chống dịch cho bản làng vùng cao

Thiếu tá Đinh Thị Chí cùng đồng đội làm nhiệm vụ truy vết cùng đồng đội tại xã huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: m.t
Thiếu tá Đinh Thị Chí cùng đồng đội làm nhiệm vụ truy vết cùng đồng đội tại xã huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: m.t
Thiếu tá Đinh Thị Chí cùng đồng đội làm nhiệm vụ truy vết cùng đồng đội tại xã huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: m.t
Lên top