Chống dịch bệnh COVID-19, Hội An tạm dừng hoạt động kinh doanh

Các hoạt động kinh doanh ở Hội An sẽ đóng cửa từ ngày 28.3 đến hết ngày 15.4. Ảnh: T.C
Các hoạt động kinh doanh ở Hội An sẽ đóng cửa từ ngày 28.3 đến hết ngày 15.4. Ảnh: T.C
Các hoạt động kinh doanh ở Hội An sẽ đóng cửa từ ngày 28.3 đến hết ngày 15.4. Ảnh: T.C
Lên top