Chống COVID-19, chỉ duy trì chạy 1 đôi tàu khách trên tuyến Thống Nhất

Đoàn tàu Thống Nhất. Ảnh: T.H
Đoàn tàu Thống Nhất. Ảnh: T.H
Đoàn tàu Thống Nhất. Ảnh: T.H
Lên top