Chồng BN 595 ở Đồng Nai có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2

Lên top