Chọn ngày giờ đẹp cúng hóa vàng Tết Canh Tý 2020

Chỉ nên đốt một lượng tiền vàng tượng trưng trong lễ hóa vàng để tiết kiệm và bảo vệ môi trường. (Ảnh minh họa)
Chỉ nên đốt một lượng tiền vàng tượng trưng trong lễ hóa vàng để tiết kiệm và bảo vệ môi trường. (Ảnh minh họa)
Chỉ nên đốt một lượng tiền vàng tượng trưng trong lễ hóa vàng để tiết kiệm và bảo vệ môi trường. (Ảnh minh họa)
Lên top