Chọn ngành nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trả lời tại Chương trình giao lưu trực tuyến. Ảnh: Phạm Đông
Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trả lời tại Chương trình giao lưu trực tuyến. Ảnh: Phạm Đông
Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trả lời tại Chương trình giao lưu trực tuyến. Ảnh: Phạm Đông

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top